Продукти
КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ DAIKIN

DAIKIN /кодове/грешки/

 

система

00

 

NORMAL

UA  

Вътрешно/външно тяло комбинирана грешка

INDOOR-OUTDOOR UNIT COMBINATION FAULT

U0

Липсва фреон

REFRIGERANT SHORTAGE

U2

Ниско или високо напрежение

DROP VOLTAGE OR MAIN CIRCUIT OVERVOLTAGE

U4

Грешка в предаването на данни между двете тела

FAILURE OF TRANSMISSION (BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT)INDOOR UNIT

Вътрешен модул

A1

Вътрешната платка е дефектирала

INDOOR PCB DEFECTIVENESS

A5

Високо налягане или защита от замръзване

HIGH PRESSURE CONTROL OR FREEZE-UP PROTECTOR

A6

Грешка във Fan-a

FAN MOTOR FAULT

C4

Датчик пита вътрешно тяло

FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR

C9

Въздушен датчик вътрешно тяло

FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR 

Външен мадул

EA

Превключвател топло/студено

COOLING-HEATING SWITCHING ERROR

E1

Грешка във верига по платката

CIRCUIT BOARD FAULT

E5

Претоварване

OL STARTED

E6

Компресора не стартира

FAULTY COMPRESSOR START UP

E7

DC Fan неработи

DC FAN MOTOR FAULT

E8

Проблем във входното напрежение

OVERCURRENT INPUT

F3

Висока температура на питата

HIGH TEMPERATURE DISCHARGE PIPE CONTROL

F6

Високо налягане (в режим охлаждане)

HIGH PRESSURE CONTROL (IN COOLING)

H0

Грешка в датчика

SENSOR FAULT

H6

Оперативно прекъсване поради грешка в сензора

OPERATION HALT DUE TO FAULTY POSITION DETECTION SENSOR

H8

Постоянно токовият датчик е дефектирал

DC CURRENT SENSOR FAULT

H9

Въздушният датчик е дефектирал

FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR

J3

Грешка в датчика на питата

FAULTY DISCHARGE PIPE TEMPERATURE SENSOR

J6

Грешка в датчика на кондензаторната пита

FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR

L3

Електрически компоненти са прегрели

ELECTRICAL PARTS HEAT FAULT

L4

Висока температура или късо съединение в инверторният блок

HIGH TEMPERATURE AT INVERTER CIRCUIT HEATSINK

L5

Проблем в изходното напрежение

OUTPUT OVERCURRENT

P4

Дефектирал сензор на инверторния блок

FAULTY INVERTER CIRCUIT HEATSINK TEMPERATURE SENSOR