Продукти
Общи условия за ползване

Общи условия

 

 

www.euroclima-bg.com  е интернет страница, чийто собственик е фирма ЕВРОКЛИМА ЕООД, с ЕИК 106619302, седалище и адрес на управление – град Враца, ул. Кръстьо Бързаков №16. Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените по-долу общи условия. В случай, че не приемате Общите условия, моля не използвайте този уеб сайт. „ ЕВРОКЛИМА ЕООД “ си запазва правото да променя Общите условия по всяко време без предварително известие, като промените влизат в сила при публикуването им в сайта.

 

I.Общи условия за ползване на сайт www.euroclima-bg.com

 1. Под „Потребител” се разбира: всеки, който е заредил в Интернет, страницата www.euroclima-bg.comна компютър или друго устройство, позволяващо използването на сайта.
 2. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на www.euroclima-bg.com, от първоначалното влизане до напускането на www.euroclima-bg.com.
 3. Адреси и имена за контакти с ЕВРОКЛИМА ЕООД  са обявени на видно място на www.euroclima-bg.com.
 4. Потребителите на www.euroclima-bg.comнямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
 5. Потребителите на www.euroclima-bg.comимат право да ползват свободно ресурсите на www.euroclima-bg.comс изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия или частите от сайта изискващи специлна регистрация.
 6. Всеки потребител е длъжен:

   6.1 Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на услугите, предоставяни от ЕВРОКЛИМА ЕООД   чрез този сайт

   6.2 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

   6.3 Да уведомява незабавно ЕВРОКЛИМА ЕООД   и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

   6.4 Да не извършва злоумишлени действия.

 1. Съдържанието на www.euroclima-bg.comне може да бъде възпроизвеждано или показвано в други сайтове и медии без писмено съгласие от ЕВРОКЛИМА ЕООД.
 2. 8. Потребителите на euroclima-bg.comнямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от www.euroclima-bg.comбез изрично писмено разрешение на ЕВРОКЛИМА ЕООД.
 3. 9. Потребителите нямат право да разпространяват чрез euroclima-bg.comпорнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
 4. 10. ЕВРОКЛИМА ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies). Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
 5. 11. ЕВРОКЛИМА ЕООД  гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
 6. 12. ЕВРОКЛИМА ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на euroclima-bg.comвъв връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ЕВРОКЛИМА ЕООД  
 7. 13. ЕВРОКЛИМА ЕООД не носи отговорност за:

13.1. Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до www.euroclima-bg.com

 1. 14. ЕВРОКЛИМА ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последния ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ЕВРОКЛИМА ЕООД да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. ЕВРОКЛИМА ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез euroclima-bg.com
 2. 15. ЕВРОКЛИМА ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на euroclima-bg.com
 3. Информацията в www.euroclima-bg.comможе да съдържа технически неточности или печатни грешки.

 

 1. Общи условия при онлайн пазаруване на стоки от www.euroclima-bg.com
 2. www.euroclima-bg.com е  уебсайт,  който предоставя възможност за електронна търговия на оферираните в сайта стоки от името на ЕВРОКЛИМА ЕООД. Продажбата и доставката на стоки чрез сайта се извършва само за територията на страната. Онлайн продажбата и доствката на стоки от сайта е свързана със задължението на клиента за заплащане на цената на поръчаните стоките и услуги (доставка,монтаж,сервиз).
 3. "Клиент" е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.euroclima-bg.comна компютър или друго устройство, позволяващо използването на сайта, и е извършил онлайн поръчка на стока от сайта www.euroclima-bg.com.
 4. Продавач е ЕВРОКЛИМА ЕООД.
 5. Закупуване на стоки онлайн от сайта, се осъществява при спазване на следната процедура:

4.1.Клиентът посещава сайта www.euroclima-bg.com.

4.2.Клиентът избира желаната от него стока, след което потвърждава желанието си за закупуване на стоката чрез натискане на бутона „Поръчай“

4.3 Системата автоматично прехвърля клиента в нов прозорец ("Количка") на сайта и предоставя информация за цената на избраната стока след приспадната отстъпка, както и за стандартната цена на монтаж на избраната стока, съгласно ценовата листа на Продавача. Услугите, включени в стандартен монтаж и техните цени са побликувани на сайта в раздел МОНТАЖИ.

4.4. Клиентът попълва трите си имена, адрес за доставка и монтаж на стоките, телефон и имейл, избира начин на плащане и изпраща поръчката до ЕВРОКЛИМА ЕООД, чрез натискане на бутон „поръчай “.

4.5. След изпращане на поръчката съгласно т.4.4, на посочения от клиента имейл адрес се получава автоматично съобщение за обработване на поръчката  на клиента, както и информация, че в срок от един работен ден, представител на продавача ще осъществи контакт с клиента чрез предоставените от последния телефон или имейл, за потвърждаване наличността на избраната от клиента стока, уточняване на начина на плащане на дължимата цена, както и на дата, час и адрес за доставка и монтаж на поръчаната от Купувача стока.

4.6.В срок от един работен ден от получаване от Продавача на поръчката на клиента, служител на продавача осъществява контакт с клиента чрез предоставените от последния телефон или имейл. При осъществяване на контакта по предходното изречение, Продавачът предоставя на клиента информация за наличността  на избрната стока, начина на заплащане на цената на стоката и цената за стандартен монтаж, след което страните договарят дата, час и адрес за доставка и монтаж на стоката. Поръчката на клиента се счита за потвърдена и подлежаща на изпълнение от продавача, само и единствено при получаване на имейла на клиента на писмено потвърждение от продавача, в което е посочена стоката, количеството й, цената на стоката, цената за стандартен монтаж на стоката, начин на плащане на дължимите от клиента цени и срока за плащането им,  дата, час и адрес за доставка и монтаж на стоката. Изпратеното от продавача потвърждение обвързва клиента и се счита за сключен договор. С приемането на тези общи условия клиентът се съгласява, че не е необходимо сключения договор да му се  представя на материален носител и полученото на имейл адреса му  потвърждение  е достатъчно за да бъде договорът в сила.

4.7.При избиране на опцията „плащане в брой“, клиентът заплаща на представител на продавача цената на стоката и цената за стандартен монтаж.Заплащането се извършва при доставяне на стоката в обекта на клиента, но преди нейното монтиране, като срещу ивършеното плащане клиентът получава касов бон.

4.8. При избиране на опцията „плащане в по банков път“, клиентът заплаща цената на стоката и цената за стандартен монтаж по банковата сметка на продавача в срок от 1 ден от датата на потвърждаване на поръчката от Продавача по т.4.6.

4.9.Неависимо от избрания начин на плащане, когато при доставянето на стоката на обекта на клиента се установи, че монтирането на стоката изисква извършването на допълнителни услуги (извън включените в стандартен монтаж), или когато клиентът изиска извършването на такива допълнителни услуги, представителя на продавача уведомява клиента за цената на тези допълнителни услуги и последният следва да заплати тази цена в брой на представителя на купувача, преди започването на монтажа на стоката като срещу извършеното плащане клиентът получава касов ордер.

4.10. Продавачът не носи каквато и да била отговорност пред клиента, респ. не му дължи неустойки, обезщетения и други подобни, в следните случаи:

4.10.1.получената от продавача поръчка е с липсващи или неверни данни;

4.10.2.контактът между продавача и клиента по т.4.5 не бъде осъществен в посочения срок, независимо от причината за това;

4.10.3.поръчката на клиента не бъде потвърдена от продавача съгласно т.4.6., независимо от причините за това;

4.10.4.клиентът не заплати цената на стоката и цената на монтажа в срока по 4.7., като в този случай наред с останалите последици договорът се прекратява автоматично.

4.10.5. клиентът не заплати цената на стоката и цената на монтажа в срока по 4.8., като в този случай наред с останалите последици договорът се прекратява автоматично.

4.10.6. при отказ на клиента да заплати цената на допълнителните услуги, като в този случай наред с останалите последици договорът се прекратява автоматично;

4.10.7.когато клиентът не предостави достъп на продавача до обекта за монтаж;

4.10.8.когато клиентът не осигури за своя сметка ел. захранване ( 220 v) в обекта за монтаж;

4.10.9.при техническа невъзможност за монтаж на стоката в обекта на клиента;

4.10.10.за нанесени от продавача, чрез монтажа на стоката, вреди на обекта на клиента, настъпили поради непредоставяне на необходимата информация от клиента или поради некачествено извършени строителни работи по обекта на клиента, извън работите по монтажа на стоката;

4.10.11.при форсмажорни обстоятелства по смисъла на ТЗ.

4.10.12.при упражнено от клиента  право на отказ от стоката.

4.11.В случая по т.4.10.6 и т.4.10.9., продавачът и клиентът сключват споразумение, в което уговарят срок, в който продавачът ще върне на клиента, платената от последния цена на стоката и на стандартния монтаж ( ако тази цена е платена предварително).

4.12.В случаите по  т.4.10.7., т.4.10.8. и т.4.10.11., продавачът и клиентът сключват споразумение, в което уговарят нова дата и час за монтаж на стоката или срок, в който продавачът ще върне на клиента, платената от последния цена на стоката и на стандартния монтаж ( ако тази цена е платена предварително).

4.13.Стоката, описана в потвърждението на продавача по т.4.6. се доставя до обекта на клиента, в посочените в същото потвърждение дата и час, като клиентът е длъжен да се яви лично или да осигури свой представител, да осигури достъп до обекта и ел. захранване (220v) до мястото за монтаж.За представител на клиента се приема всяко лице, което е в обекта за монтаж на стоката или извършва плащания от името на клиента или подписва документи от името на клиента.

4.14. При доставянето на стоката , Клиентът е длъжен да посочи конкретното място за монтаж на стоката в обекта си и да предостави на представителя на продавача всяка важна информация относно това място. Представителят на продавача извършва оглед на определеното от клиента място за монтаж и:

4.14.1. оценява възможността за извършване на монтажа на стоката на посоченото от клиента място за монтаж, а ако мястото е неподходящо за правилното монтиране или функциониране на стоката, предлага друго място за монтаж на стоката, като наред с това уведомява клиента за необходимостта от извършване на допълнителни работи, извън включените в стандартен монтаж (ако такива се налагат или са поискани от клиента).

4.14.2. в случай, че плащането се извършва в брой, уведомява клиента за дължимата цена на стоката, за цената за стандартен монтаж на стоката и за цената на допълнителните услуги (ако такива са поискани от клиента или тяхното извършване е наложително за осъществяване на монтажа на стоката),

4.14.3. представя на клиента доставената стока за оглед, като клиентът е длъжен да огледа доставената стока и ако няма възражения, да я приеме чрез подписването на протокол.

4.14.4. в случай, че плащането се извършва в брой, представителя на продавача изисква от клиента заплащане на цената на стоката, цената на стандартен монтаж и цената на допълнителни услуги(ако такива се налагат или са поискани от клиента), получава съответните суми, и предава на клиента съответните документи (касов бон, касов ордер за допълнителни услуги, гаранционна карта и инструкция за експлоатация на стоката на български език)

4.14.5.извършва монтаж на стоката;

4.14.6.извършва тест на монтираната стока;

 1. Публикуваните в сайта офертите съдържат основна информация за всяка предлагана стока съобразно вида й и указване на цената на всяка отделна стока.
 2. Офертите са придружени със снимков материал. ЕВРОКЛИМА ЕООД,не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.

7.Всички цени, посочени в този сайт са в лева, важат за 1 брой от съответната стока и са с включен ДДС – освен ако не е упоменато, че цената не включва ДДС.При избор на стока, клиентът получва информация за отстъпката от цената на стоката и за цената на стандартен монтаж на стоката.

 1. ЕВРОКЛИМА ЕООД си запазва правото да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.
 2. Клиентът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че стоката не е монтирана и бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Когато клиентът е прегледал и приел без възражение стоката, като е подписал протокол за приемането й, клиентът няма право на отказ от стоката. В случайте когато клиентът има право на отказ от стоката, Клиентът може да осъществи правото си на отказ:

- като изпрати на имейла на продавача  недвусмислено изявление, че се отказва от закупуване на стоката; или

- като впише в протокола за приемане на стоката недвусмислено изявление, че се отказва от закупуване на стоката.

 1. Клиент може да направи рекламация след доставка, само когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.
 2. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
 3. Когато Клиентът е избрал да плати цената на стоката по банков път,  доставка на стоката се извършва на заявения  адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.
 4. Клиентът е длъжен да заплати цената на Поръчката, цената за стандартен монтаж на стоката и цената на допълнителните услуги, извън включените в стандартен монтаж (ако такива са поискани от клиента или са наложителни за извършването на монтажа) си според обявения в сайта начин.
 5. Клиентът има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки от www.euroclima-bg.com по реда и условията, посочени в него.
 6. ЕВРОКЛИМА ЕООД няма задължението и обективната възможност за контрол на начина, по който Клиентите използват предоставяните услуги.
 7. ЕВРОКЛИМА ЕООД има право по собствена преценка да променя цените на предлаганите  чрез "www.euroclima-bg.com" стоки, без предварително уведомяване на клиентите, като новите цени влизат в сила от датата на публикуването им на сайта.

17.Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под/до/над старата, като последната е задраскана.

 1. Продаваъчът предоставя гаранция за закупените от клиента стоки за срок от 24 или 36 месеца от датата на закупуването им. Всички гаранционни условия са посочени в предоставената на клиента гаранционна карта. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

19.Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.

20.За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg